VÅRA VÄRDEN

Uppförandekoden för Eltete TPM är baserad på principer, värderingar, standarder och regler för beteende som styr besluten, förfarandena och systemen i vår globala organisation på ett sätt som bidrar till våra kunders, anställdas och samarbetspartners välmående och respekterar rättigheter för alla som påverkas av vår verksamhet.

Vår verksamhet är i överens stämmer med gott affärsbeteende, marknadsföringsetik, mänskliga rättigheter och miljöskydd.

1

RESPEKT

Respektera mänskliga rättigheter enligt internationella standarder.

Behandla andra rättvist och artigt utan diskriminering.

Arbeta som ett team och hjälp varandra.

Värdesätt olika idéer, åsikter och erfarenheter.

Tillåt medlemskap i förbund enligt lokala lagar.

2

ANSVAR

Lev efter dina egna ord och handlingar.

Förbind dig att ge god service och produktkvalitet.

Ge en trygg och säker arbetsmiljö.

Tillåt inte barn- eller tvångsarbete.

Bry dig om miljön.

3

INTEGRITET

Handla etiskt och ärligt.

Ta inte del av korruption.

Avstå från konkurrensbegränsande avtal.

Var konsekvent i vad du säger och gör.

Eltete TPM:s verksamhet bygger på miljövänliga produkter. Vårt mål är att få så många nya företag som möjligt att bidra till minskningen av miljöbelastningen genom att börja använda hållbara förpackningsmaterial.

Vi tar hänsyn till miljöaspekter i produktutveckling, materialval och produktionsprocesser samt i all övrig verksamhet inom Eltete. Vi förbinder oss att hjälpa våra kunder att nå de mål som de har satt upp i sin miljöpolicy.

Eltete -värden är en rättighet för varje anställd att uppföra sig enligt denna kod.

Koden granskas regelbundet och dess genomförande övervakas regelbundet. Överträdelser ska rapporteras.

Reduce replace recycle packaging materials
Newsletter-Eltete-SE

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad gällande nya förpacknings idéer