Miljöpolicy

Eltete TPM Ltd designar, utvecklar och marknadsför 100% återvinningsbara transportförpackningsprodukter som överensstämmer med alla relevanta miljölagstiftning och föreskrifter.

Vi förbättrar kontinuerligt våra maskiner och metoder för att minska energiförbrukningen i våra produktionsprocesser. Vår råvara kommer från förnybara resurser och lokalt tillgängliga, och kassaktioner och spill återvinns.

årt mål är att förse våra kunder med högkvalitativa produkter och lösningar för att skydda varor i lager och under transport. Detta förhindrar onödiga ekonomiska förluster genom skador på produkter och minskar miljöpåverkan. Vi vill också hjälpa våra kunder att hitta den lämpligaste förpackningslösning, med hänsyn till hela förpackningskedjan, maximalt skydd med minimalt förpackningsmaterial och efterföljande återvinning.

Våra produktionsanläggningar är strategiskt placerade så att avstånden till våra kunder är så korta som möjligt. Vi kan arbeta effektivt och minska onödiga bördor på planeten Jorden.

Vår ledning och medarbetare agerar i enlighet med Eltete TPM miljöpolicy och uppförandekod. Våra entreprenörer uppmanas också att följa denna policy.

Eltete TPM slogan, 3R, stöder miljövänligt tänkande.
Vi praktiserar en ​”reduce/replace/recycle” (reducera / byt ut / återvinn) -strategi för att skapa de bästa i sin klass – miljövänliga produkterna.​

Eltete 3R

Minska förpackningsmaterial

Byt ut material till mer miljövänliga alternativ.

Återvinn enkelt och minska miljöpåverkan.

Newsletter-Eltete-SE

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad gällande nya förpacknings idéer