Produktvalitet och råvaror

Eltete TPM är ett ISO 9001:2008-certifierat företag.

Våra produkter är välkända i förpackningsvärlden för sin styrka och höga kvalitet. Den allmänna råvaran är kartongpapp, kraftpapp, hylskartong och andra liknande återvunnen kartong. Vätskekartong används också för värmeförseglade kvaliteter.

Noga utvalda råvaror med en lång fiberstruktur och en speciell tillverkningsmetod är nycklarna till en enastående produkt med oslagbara hållfasthetsvärden. En laminerad kompakt kartongprodukt ger ett starkt skydd från de stötar som hotar produkter under transport.

Limmet som används i lamineringsprocessen är vattenlösligt PVA. Den uppfyller livsmedelshygiens standarder och klassificeras som icke-farligt och giftfria, enligt EG-direktiv 67/548.

Inga miljöfarliga vätskor eller lösningsmedel bildas eller används i något skede av produktionsprocessen. Processens avfall sorteras, strimlas, balas och vidarebefordras till kartongindustrin för återvinning.

Kartongförpackningar behöver ingen särskild steriliseringsbehandling som trä gör, och accepteras i alla länder utan några begränsningar.

SGS System certification

Eltete produkter kan återvinnas i det tyska ReSy-systemet.

Eltete kantskydd är i överensstämmelse med den europeiska standarden EN 13393-Specifikation för kantskydd.​

Newsletter-Eltete-SE

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad gällande nya förpacknings idéer