ISPM-15

ISPM -15 riktlinjer för reglering av träemballage i internationell handel

FN: s livsmedels-och jordbruksorganisation (FAO) har utfärdat riktlinjer för hur man ska behandla trämaterial som används för att leverera produkter mellan länder. Dess främsta syfte är att förhindra internationell transport och spridning av sjukdomar och insekter som negativt kan påverka växter och ekosystem..

Den långhornade skalbaggen och andra termiter. Läs mer

ISPM-15 Free of Plant Pests

ISPM-15 påverkar alla träemballagesmaterial (pallar, lådor, etc.) som kräver att de skall barkas och sedan värmebehandlas eller gasas och stämplas med ett märke om överensstämmelse.

För att undvika komplikationer med import, kräver flera företag icke-träemballage från sina leverantörer. Idag har ISPM-15 förordningar genomförts i många länder runt om i världen inklusive Europeiska unionen och USA.

Undvik extra behandlingskostnader, använd kartongemballage.
Newsletter-Eltete-SE

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad gällande nya förpacknings idéer