Om oss

Eltete i korthet

Eltete TPM Ltd är en global kartongförädlingsproducent och en av de ledande tillverkarna av 100% återvinningsbara transportförpackningsmaterial i världen.

Med huvudkontor i Finland bygger vår kvalitet och produktutveckling på 50 års erfarenhet med vilken vi möter våra kunders behov och hjälper dem att hitta produktiva och hållbara förpackningslösningar.

Global produktion och försäljningsnätverk sträcker sig över 60 länder. Eltete är en av de ledande producenterna av kantskydd och transportförpackningslösningar i världen.

Eltete över hela världen
Kuljetuspakkaus trukin kyydissä

Eltete Group

Eltete TPM tillhör Eltete Group som är uppdelad i flera olika företag. Vart och ett av dem är inriktade på deras specialitet; transportförpackningar, byggnadsmaterial samt laminerad skivproduktion (Eltete Ltd).

Hållbara produkter, vår erfarenhet, innovativa proffs, egen produktutveckling tillsammans med ett globalt produktionsnätverk är vår styrka som gör oss unika inom vårt område.

Vision, mission

Vår vision – 3R plus 2E

Ett globalt problem idag är att den ekonomiska expansionen i världen inte är i balans med tillgängliga naturresurser. Vi måste agera för att bekämpa detta. Vår vision är att anta 3R filosofin (Reduce, Replace, Recycle) över hela världen, och därmed bidra till naturen och till nästa generation. Vi strävar efter att vara ett världsledande nätverk av lokala tillverkare och leverantörer av hållbara transportförpackningsmaterial och lösningar och se till att delarna av 3R och vår know-how antas, accepteras och förstås överallt.

Hållbarhet innebär att produktion, transport och service kan erbjudas på ett rationellt och lokalt sätt. Genom att anta 3R lokalt kan goda Ekologiska och Ekonomiska fördelar uppnås, lägg till 2E till 3R. Visionen för Eltete är att säkerställa genomförandet av 3R + 2E globalt men på lokal nivå.

Eltete 3R

Vårt uppdrag

Vår innovativa produktutveckling drivs av behoven hos våra kunder, samtidigt som hänsyn tags till miljöfrågor. Vi strävar efter att föra ut kunskapen om alternativa material till dem som är i behov av transportförpackningar. Vi kommer att introducera våra produkter och leverera nya kostnadseffektiva hållbara material och tekniska lösningar till alla platser i världen.

Idag måste alla företags miljöpolitik leda till hållbara lösningar. Eltete TPM transportförpacknings produkter uppfyller dessa krav, samt tillgodoser behovet av ekonomiska och andra fördelar i sökandet efter den rätta lösningen.

Bo Österman
Koncernchef

Strategi

Eltete TPMs högkvalitativa produkter och egna produktutveckling baserar sig på flera årtionden av erfarenhet. Vår låga hierarki och flexibla organisationsstruktur möjliggör en snabb respons till förändringar och kunders behov.
 
Av standard råmaterial producerar vi innovativa skräddarsydda produkter åt våra kunder. Alla våra produkter uppfyller dagens krav på hållbarhet i enlighet med vårt motto, Reduce, Replace, Recycle.
 
Eltete TPM koncernen fokuserar på multinationella och andra storskaliga företag, som tillverkar högklassiga, tunga och transport känsliga produkter, som kräver skyddande förpackningslösningar.
 
Resultaten av vår fortgående produktutveckling är tillgängliga i hela koncernen och våra produkter kan tillverkas i de strategiskt belägna produktionscentren. Vår vidsträckta försäljningsorganisation når alla kontinenter och detta möjliggör lokal kundservice.

Uppförandekod

Eltete TPM uppförandekod är baserad på principer, värderingar, normer och regler om beteende som styr besluten, förfaranden och system i vår globala organisation på ett sätt som bidrar till välfärden för våra kunder, medarbetare och samarbetspartners, och respekterar rättigheter för alla beståndsdelar som påverkas av vår verksamhet.

Vår verksamhet är i enlighet med god affärssed, etik, marknadsföring, mänskliga rättigheter och skydd av miljön.

Newsletter-Eltete-SE

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad gällande nya förpacknings idéer