Återkopplingsformulär

  • Kundbelåtenhetsundersökning

    Er åsikt är viktig för oss. Genom att besvara denna undersökning, kommer ni att förse oss med värdefull information, som hjälper oss att utveckla vår organisation och metoder att betjäna er bättre och effektivare i framtiden. All information kommer att behandlas konfidentiellt.

  • 2. Hur skulle du värdera servicen vi har get er (1= dåligt, 5= Utmärkt)
  • 3. Hur värderar du vår order och leverans service
  • Vänligen fyll din kontakt information:
Newsletter-Eltete-SE

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad gällande nya förpacknings idéer