Arkiv

Eltete Group firar 50 år av innovation och framgång

Den rätta framtidsvisionen gjorde Eltete till en leverantör åt multinationella företag

Eltete Group, med hemort i Lovisa, tillverkare av kartongbaserade transportförpackningsprodukter, byggmaterial och högtryckslaminatprodukter, firar stolt sitt 50-årsjubileum.

Företagets historia började redan 1972, när familjen Österman flyttade från Karhula till Lovisa. Då grundade Pehr Österman, en visionär och innovativ entreprenör, Oy Spirolit Ab i Lovisa Köpbacka. Årtionden senare har Eltete Group, med sina rötter i detta företag, utvecklats till en global aktör inom sitt område, som främjar hållbar utveckling och levererar sina högkvalitativa produkter till kunder över hela världen.

Eltetes tidiga år präglades av banbrytande prestationer inom tillverkningen av kartonghylsor. 1974 startade företagets produktion av högtryckslaminat (HPL) gjort av impregnerat papper, finpapper och ytfilm. Denna utveckling ledde till tillverkning av skärmväggar, bordsskivor, fönsterbänkar, sjukhus- och laboratorieinredning och andra liknande produkter.

1980 såldes Oy Spirolit Ab till Enso Gutzeit (senare Stora Enso – Corenso och med de sista affärerna idag Corex Finland Oy). Ungefär samtidigt började produktionen av kantskydd gjorda med hjälp av varmlamineringsteknik av Tetra Pak förpackningskartong. Denna typ av produktionsmaskiner och teknik har sedan dess sålts till många internationella företag genom avtal om tekniköverföring.

Under åren har Eltetes visionära ledarskap och engagemang för produktutveckling lett till betydande milstolpar och internationell expansion. År 1986 tog Bo Österman, ägare av koncernen och vd för Eltete TPM Group, över verksamheten i Eltete Ab, som då tillverkade transportförpackningslösningar och byggmaterial, samt Loviisan Tasotehdas Oy, som tillverkade högtryckslaminatprodukter. I slutet av 1980- talet hade Eltetes verksamhet blivit allt mer global, med dotterbolag i Tyskland och Nederländerna och en växande internationell kundbas. Ett intressebolag i Polen anskaffades 1989-1991, under vilken tid Bo Österman bodde i Tyskland under “Berlinmurens fall”.

1999 grundades Eltete TPM Ab (Transport Packaging Materials) för att stöda fokuseringen på transportförpackningslösningarna. Branschen växte mycket snabbt och hade goda framtidsutsikter på alla marknader. Under 2000-talet expanderade verksamheten ytterligare när Eltete gick in på nya marknader i Kina, Japan och Asien. Företagets engagemang för internationell tillväxt ledde till ett robust exportnätverk som inkluderade Europa, Indien, Kina, Japan, Singapore, Sydostasien, Nya Zeeland, USA och Sydamerika. Under åren 2000-2005 etablerades flera dotterbolag med egna produktionsanläggningar i olika delar av världen.

Under 2017-2018 gjordes betydande investeringar i lamineringstillverkning av slipsheets och kartongbaserade byggmaterial i Tessjö. Under samma tider lyckades Eltete köpa den återstående delen av det polska bolaget Packprofil, vilket var en förutsättning för sammanslagningen av verksamheten med Eltete Group och en medveten utveckling av bolaget.

I samband med detta var det motiverat att koncentrera tillverkningen i Europa till Polen och Finland och därmed såldes Eltetes fabriker i Spanien och Frankrike. Idag är Packprofil världens största tillverkare av kantskydd och dess produktion har utökats till att omfatta flera produkter med nya produktionslinjer. Den polska fabriken är strategiskt viktig för Eltete eftersom den ligger nära europeiska kunder och huvudmarknader. Med den polska fabriken blev Eltete Group en delvis självförsörjande kartongtillverkare och den för vidare den mer än 120 år gamla traditionen från Packprofil företaget.

2017 stod Eltete koncernen inför betydande ekonomiska utmaningar som ledde till att moderbolagen Eltete Ab och Eltete TPM Ab ansökte om företagssanering. Företagets strategi inför saneringen var att fokusera på kärnverksamheten. Denna strategi samt omorganiseringen av bolagen var framgångsrik. Eltetes resultat var positivt redan 2020.

Företagets styrka testades igen under covid-19 pandemin. Eltete Group lyckades anpassa sig väl och behålla sin affärsvolym framgångsrikt. Rysslands attack mot Ukraina medförde nya utmaningar då märkbara exportvolymer från de asiatiska dotterbolagen sinade och koncernen beslöt att sälja  sin produktionsanläggning i St. Petersburg 2022.  Trots detta uppvisade koncernen ett mycket bra bokslut för år 2022.

Företaget ser mot en ljus framtid där man fortsättningsvis är engagerad i sina värden, innovation, hållbar utveckling, kvalitet och kundnöjdhet. Företaget tror stenhårt på sina produkter och tjänster och är övertygad om sin förmåga att fortsätta att leverera unika lösningar till sin globala kundbas.

Vi är mycket stolta över att fira 50 år av Eltete Group. Denna milstolpe är ett bevis på vårt teams hårda arbete, hängivenhet och uthållighet och det orubbliga stödet från våra kunder“, säger Bo Österman. “När vi börjar nästa kapitel kommer vi att fortsätta testa gränserna, anamma innovation och erbjuda hållbara lösningar som möter våra kunders föränderliga behov. För 50 år sedan förstod man inte helt vikten av hållbar utveckling, även om Eltete redan var på den vägen, men de nya generationerna står helt bakom den. Min son Anton, som arbetar som försäljningschef på Eltete, representerar den yngre generationen och har insett vikten av klimatpåverkan. Att erbjuda våra lösningar, vars produktion orsakar låga utsläpp jämfört med andra traditionella lösningar, är ett meningsfullt arbete eftersom mottagandet alltid är positivt.”

Idag levererar Eltete sina lösningar till bl.a. de mest kända biltillverkarna, de största stål-, livsmedels- och konsumentvaruföretagen, de största byggentreprenörerna och byggvaruhusen, samt möbel- och andra industrier som är bekanta i våra dagliga liv. Bland kunderna finns t.ex. BMW, VW, Volvo, Arcelor-Mittal, Nestle, Unilever samt en möbeljätte som levererar e-handelsleveranser till konsumenter på Eltetes kartongpallar.

Genom att investera i en kalkylator av koldioxidavtryck har Eltete fått en konkurrensfördel gentemot andra aktörer

Nyligen utvecklade Eltete en kalkylator för koldioxidavtryck. Kalkylatorn används för att beräkna de kartongbaserade produkternas utsläpp i koldioxidekvivalenter. Detta har gett företaget en konkurrensfördel då få företag inom förpacknings- eller byggbranschen kan erbjuda denna information till sina kunder. Allt fler ansvarsfulla företag letar efter miljövänliga produkter som stöder deras hållbarhets- och miljömål. Genom att känna till produkternas CO2-utsläpp kan företaget bedöma påverkan på miljön och vidta nödvändiga åtgärder för att kontrollera dem genom att välja alternativ med låga utsläpp. Eltetes kartongbaserade produkter har ett litet koldioxidavtryck, och därför har deras efterfrågan ökat markant de senaste åren. Nya klimatlagar och utsläppsbegränsningar kommer att påskynda denna utveckling ytterligare.

50 träd planterades för att hedra Eltetes 50-årsjubileum på sommarens bostadsmässoområde i Lovisa

För att hedra företagets 50-årsjubileum planterade företagets personal 50 träd på bostadsmässoområdet i hemstaden Lovisa.

I slutet av juni fylls Lovisa av internationella gäster, när Eltetes personal och partners anländer från olika länder för att fira denna betydelsefulla milstolpe.

Om Eltete Group:

Eltete Group är en av världens ledande tillverkare av återvinningsbara transportförpackningslösningar, samt tillverkare av byggmaterial och högtryckslaminatprodukter i Finland och Skandinavien. Företaget har en 50-årig rik historia bakom sig och har etablerat sig som en pionjär inom branschen, styrt av 3R-innovation (Reduce-Replace-Recycle) hållbar utveckling, kvalitet och kundnöjdhet. Eltete Groups engagemang för kunnande och positiv miljöpåverkan har möjliggjort en stark internationell närvaro och företaget erbjuder lösningar till kunder över hela världen. Anställda 682, omsättning 71 M€, vinst 9,2 M€, andel bearbetad kartong ca 100 000 ton.

More to explore

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Newsletter-Eltete-SE

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad gällande nya förpacknings idéer